Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Design Hennapauliina, Päivölänrinne 7 C 22, 04220 Kerava

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Henna Mäkinen, puh. 040 7567582

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisterillä ylläpidetään ompelimon asiakkaiden yhteystietoja ja  mittoja.

Ainoastaan Design Hennapauliinan henkilökunta eli yksityisyrittäjä Henna Mäkinen itse voi käsitellä ja ylläpitää rekisteriin kerättyjä tietoja. Rekisteritietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon mittatilausvaatteiden valmistuksen yhteydessä, sekä   vaatteiden laskutukseen asiakkaalta.  Asiakkaan mittatietoja käytetään hänen mittatilausvaatteidensa valmistamiseen.

4. Mitä tietoja kerätään 

Design Hennapauliina kerää asiakkailtaan mittatilausvaatteen tilauksen yhteydessä seuraavat yhteystiedot:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

ja tavallisesti samalla tapaamiskerralla mitataan ja kirjataan ylös tarvittavat mitat asiakkaasta hänelle valmistettavaa vaatetta varten.

Design Hennapauliina ei käytä asiakkaan tietoja suoramarkkinointiin.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietorekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään heidän tilatessaan vaatteita tai tarvikkeita.

5.Henkilötietojen luovuttaminen

Design Hennapauliina ei luovuta ulkopuolisille mitään asiakasrekisterissä olevaa tietoa. Tietoa voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. 

6. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ja se onkin suotavaa. Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan.